Ylöjärven Muisti – tietoa hankkeesta

Ylöjärven Muisti on digitaalinen kotiseutuarkisto, jonne tallennetaan Ylöjärven historiaa ja kulttuuria kuvaavaa aineistoa mm. valokuvia, ääni- ja videotallenteita ja niihin liittyviä tarinoita. Hankkeen tavoitteena on paikallistuntemuksen lisääminen ja historiatiedon saavutettavuuden parantaminen. Valmiita aineistokoosteita löytyy mm. Nostot-osiosta ja Suosituimpia aihealueita -sivulta. Topoteekki-arkistosta aineistoa voi etsiä hakutyökaluilla. Henkilöhauissa, syötä hakukenttään sukunimi ensin.

Kotiseutuarkisto avattiin virallisesti 2019 joulukuussa. Sen on laittanut alulle Ylöjärvi-Seura, joka vastaa myös projektin toteutuksesta ja jonka toimintaan se muutenkin luontevasti kuuluu. Kyse on monivuotisesta hankkeesta, jonka sisältöön kuka tahansa kuntalainen voi vapaasti vaikuttaa.

Projektin kannalta onkin keskeistä, että yhteisöllinen muisti valjastetaan käyttöön. 'Joukkoistaminen' on yksi ajan ilmiöitä ja kaupunkilaiset voivat ottaa osaa projektin toteutukseen, aineiston keruuseen ja taustoitukseen kommentaarien muodossa (kuvan tiedoissa linkki: "Kerro lisää tästä kuvasta"). Yksi muistaa ehkä paikan, toinen nimet ja joku tarkan vuosiluvun.

Hanke arkistoi sen, miten kuntalaiset ovat kokeneet elämää.

"Näkökulma projektissa on kansalaisten historia. Hanke arkistoi sen, miten kuntalaiset ovat kokeneet elämää. Ylöjärven Muisti kertoo kaupungin epävirallisen historian kirjon”, todetaan Ylöjärvi-Seurasta.

Muistelu on sekä menneen mieleen palauttamista, rekonstruointia että sen tulkintaa. Muistelijan näkökulmasta kysymys on pyrkimyksestä muistaa asiat juuri niin kuin ne olivat ja ymmärtää tai selvittää itselle ja muillekin, miksi asiat olivat ja tapahtuivat juuri tietyllä tavalla. Muistelu voi olla myös silkkaa ajanvietettä, kokemusten jakamista ja yhdessäoloa tai kertojantaitojen toteuttamista.

Varsinainen hankevaihe on päättynyt, mutta työ jatkuu edelleen

Arkistoa täydennetään resurssien puitteissa ja sitä mukaa kun aineistoa meille toimitetaan. Näiltä sivuilta löydät tietoa tallennettavasta aineistosta ja jos sinulta sellaista löytyy, ota yhteyttä. Myös yritysten ja yhdistysten toimintaan liittyvä historiatieto on tervetullutta.